دانلود تیم اسپیک

 انواع نسخه های تیم اسپیک

تیم اسپیک

3.1.10/ورژن

 نسخه ویژه کامپیوتر

 •  اطلاعات سیستم 64 بیت
 •  حجم74 مگابایت
 •  قابلیت دانلود
 •  مدیریت سرورها در شبکه
 •  سازگار با فایروال و روترها
  دانلود

تیم اسپیک

3.1.10/ورژن

 نسخه ویژه کامپیوتر

 •  اطلاعات سیستم 32 بیت
 •  حجم66 مگابایت
 •  قابلیت دانلود
 •  مدیریت سرورها در شبکه
 •  سازگار با فایروال و روترها
  دانلود

تیم اسپیک

3.3.2/ورژن

 نسخه ویژه کامپیوتر

 •  اطلاعات سیستم 64 بیت
 •  حجم84 مگابایت
 •  قابلیت دانلود
 •  مدیریت سرورها در شبکه
 •  سازگار با فایروال و روترها
  دانلود

تیم اسپیک

3.3.2/ورژن

 نسخه ویژه کامپیوتر

 •  اطلاعات سیستم 32 بیت
 •  حجم75 مگابایت
 •  قابلیت دانلود
 •  مدیریت سرورها در شبکه
 •  سازگار با فایروال و روترها
  دانلود

تیم اسپیک

3.1.1/ورژن

 نسخه ویژه موبایل

 •  اطلاعات سیستم اندروید
 •  حجم13 مگابایت
 •  قابلیت دانلود
 •  مدیریت سرورها در شبکه
 •  سازگار با فایروال و روترها
  دانلود