خرید بات تیم اسپیک

فروش بات های تیم اسپیک

بات موزیک
(music-bot)

10,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •  آپتایم %99
 •  بدون لگ و قطعی
 •  پخش آهنگ دلخواه
 •  اتصال به سرورهای جدید
 •  پخش لینک رادیو دلخواه
 •  اتصال به سرورهای اینترنت
 •  اتصال به سرورهای اینترانت
 خرید سرویس

بات اتو رنک
(rank-bot)

10,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •  آپتایم %99
 •  تعداد رنک برای ارتقا
 •   پنل تحت وب مدیریتی
 •  مدیریت پنل گزارش آنلاین
 •  ارتقا کاربر در زمان دلخواه
 •  قابلیت مشخص کردن مدیران
 •  اتصال به سرورهای نسخه جدید
 •  اتصال به سرورهای نسخه قدیم
 خرید سرویس

سینوس بات
(Sinus-Bot)

35,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •   بات هم زمان 2 عدد
 •  آپتایم %99
 •   پنل تحت وب حرفه ای
 •  اتصال تمامی نسخه ها
 •  آپلود آهنگ دلخواه و...
 •  افزودن پلاگین ساعت و...
 •  اتصال به سرورهای اینترنت
 •  اتصال به سرورهای اینترانت
 •  اتصال به سرورهای نسخه جدید
 •  اتصال به سرورهای نسخه قدیم
  خرید سرویس